HİGRO POTASYUMLU

HIGRO POTASSIUM-RICH o'simliklarning kaliy ehtiyojlarini qondirish va undagi kaliy mikdorining o'simliklar tomonidan hammasini olishini ta'minlash uchun maxsus ravishda ishlab chiqarilgan.