HİGRO ROOTİNG PLUS

HİGRO ROOTİNG PLUS, bitkilerde özellikle kılcal köklerin sayısını uzunluğunu ve kalınlığını artıran sıvı köklendiricidir.