HİGRO 14 BOR

HİGRO 14 BOR, Toz formda, tüm bitkilerde kısa sürede etkili olan, içeriği yüksek Bor Elementli gübredir.