HİGRO 15 CAO

HIGRO 15 CaO, bitkilerde kalsiyum noksanlıklarında sonuca ulaştırır.