HİGRO ALGİN

HİGRO ALGİN, üretiminde kullanılan deniz yosunları, farklı okyanus alanlarının derin sularında toplanmıştır