HİGRO BARF

HİGRO BARF, Azot içermediği ve yüksek kalitede Fosfor ve Potas içerikli olduğu için bitki bünyesine hızlı giriş yapar. Bitkiyi generatif gelişmeye yönlendirir.