HİGRO COMBİ

HİGRO COMBİ, Alınabilirliği yüksek, hızlı etki gösteren, çoklu Mikro Element içeren Sıvı formda olan bir gübredir.