HİGRO CUFİT

HİGRO CUFİT, hızlı etki gösteren spesifik Bakır içerikli bir üründür.