HIGRO FERFORCE

HİGRO FERFORCE; %6 EDDHA Şelatlı Demir gübresidir,