HİGRO HUMIXEL

HİGRO HUMİXEL; toprakta hızlı çalışan saf ve yüksek konsantrasyonlu Leonardit çözelti kaynağıdır.