HİGRO MAGNİT

HİGRO MAGNİT, bitki bünyesindeki görevi ve klorofil oluşumuna katkısından dolayı bitkinin gelişim motoru diyebiliriz