HİGRO MATEN PLUS

HİGRO MATEN PLUS, Zengin Mikro Elementleri ile birlikte yüksek Azot oranlı müthiş etkili gübredir.