HİGRO MATEN

HİGRO MATEN,  Azotun üç farklı kombinasyonunu içeren etkili sıvı gübredir.