HIGRO WETT

HIGRO WETT kullanılacak ilaç ve gübrelerin yaprağın alt ve üst yüzeyine homojen bir şekilde yayılmasını sağlar. HIGRO WETT aynı zamanda kullanılacak ilaç ve gübrenin yaprağın alt ve üst yüzeyinde uzun süre tutunmasını sağlar. İlaç ve gübrelerin etki süresini ve yüzdesini artıran Adjuvant bir üründür.