HİGRO ZİMOBOR

HİGRO ZİMOBOR, yüksek Molibden içeren Bor ve Çinko katkılı spesifik  güçlü çiçeklendiricidir.