HİGRO TRACO

HİGRO TRACO, Meyvelerde çatlama engeller, büyüme sağlar.